Eindelijk inzicht waar het potentieel ‘zit

Als je weet hoe medewerkers zich ontwikkelen is het makkelijker om dat gelijk te laten lopen met de ontwikkeling van de organisatie. Lukt dit, dan wordt de organisatie meer werkend doordat je ook het maximale uit het team en de medewerkers haalt. De ontwikkeling van medewerkers meet je met een assessment van Vlirdens.

Het vertrekpunt
Maar hoe neem je medewerkers mee in ontwikkeling. Wat kun je ze bieden en hoe haal het het beste uit teams? Vragen die je pas kunt beantwoorden met goed inzicht. Dat lukt met een vertrekpunt vaststellen met een nulmeting. Dan weet je waar je medewerkers staan in hun ontwikkeling en kun je ze beter begeleiden en meenemen in de ontwikkeling van de hele organisatie.

In één oogopslag
WFM-assessments ondersteunen dit proces. Vragenlijsten geven inzicht in wenselijk en feitelijk werkgedrag. Je ziet in één oogopslag waar iemand staat, unieke talenten en waarin medewerkers kunnen ontwikkelen en welke sturing daar bij hoort.

Van norm tot naadloos
Met assessment-ervaring hebben wij veelvoorkomende profielen opgesteld. Deze zijn direct beschikbaar voor jouw team! Heb je een specifiekere vraag, dan werken we met jullie specifieke criteria voor functies en rollen. Daarmee stellen wij een normprofiel op dat naadloos aansluit bij jullie organisatie.

Wat is het WFM assessment?

  • Het WFM assessment meet werkgedrag van mensen en het effect daarvan: wat zijn (persoonlijke) werkdoelen, wat kun je van iemand verwachten, wat laat een medewerkers zien, wat juist niet en waar krijgt iemand energie van?
  • De vragenlijsten, onderdeel van het assessment, zijn wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op 2 psychologische modellen; de teamrollen van Belbin en het PBOI model van Adizes

Hoe assessments helpen in drie fases meer werkend te maken

64 antwoorden die voor je werken

Van profiel naar potentieel

Iedereen baat bij resultaat

De medewerker(s) krijgt een gedragsvragenlijst met 64 vragen waarmee voorkeursgedrag op het werk gemeten wordt. Deze vragenlijst wordt online afgenomen in ± 20 minuten. Uit de antwoorden herleiden we een gedragsprofiel dat inzicht geeft op outputoriëntatie, procesoriëntatie,
omgevingsoriëntatie en mensoriëntatie. Ook wordt per medewerker het werkgedrag inzichtelijk.

Het gedragsprofiel van de medewerker vergelijken we met het normprofiel dat volgens jouw organisatie het beste past bij de doelstellingen van en voor de medewerkers.
De Vlirdens Campus heeft meerdere WFM-normprofielen opgesteld die we tijdens het WFM-assessment voor jouw organisatie inzetten. Hiermee krijg je inzicht in het ontwikkel-potentieel en specifieke leerdoelen van de medewerker(s). Zo weet je per individu welke trainingen je het beste inzet.

Door normprofielen te vergelijken met het werkgedrag van medewerker(s),
wordt in één oogopslag helder wat iemands talenten en voorkeuren zijn.
En vooral, welke rol nu of in de toekomst het beste past. Medewerkers
krijgen met het assessment ook nieuwe energie en inspiratie door nieuw inzicht in eigen werkgedrag.

Meer weten?

Naar contactformulier