De opleiding personeelsplanning
waarmee de planner ’t bloemetje krijgt

De arbeidsmarkt vraagt om structurele verandering. Niet door het aannemen van meer mensen of harder werken maar door te zorgen dat de inzet klopt. De opleiding Personeelsplanning leert jou hoe. Door oog te hebben én te houden voor werkplezier van jou en je collega’s. En tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Dat noemen wij meer werkend maken.

Ben je al ervaren in het vakgebied van planning en workforce management? Kijk dan naar onze Post HBO opleiding WFM.

Even in het kort over de opleiding personeelsplanning

Personeelsplanning gaat over optimaliseren van de inzet van personeel met capaciteitsplanning, personeelsplanning, roosteren en sturing op de werkvloer. In de Vakopleiding Personeelsplanning krijg je les in alle onderdelen die in personeelsplanning een rol spelen.  
 

Voor als je verder wilt  

De training bestaat uit de zes modules van elk één dag. Elke module is een mix van theorie, praktijk en intervisie. De perfécte opleiding voor iedereen binnen zich verder in personeelsplanning wil ontwikkelen.   


Theorie samen met de praktijk  

De modules worden verzorgd in zes wekelijkse trainingsdagen. Omdat onze trainers jarenlang ervaring hebben bij veel verschillende organisaties vullen ze de theorie aan met passende praktijkvoorbeelden. Ben je werkzaam als planner in de zorg, dan is er speciaal voor jou de vakopleiding Personeelsplanning. 

Deze onderwerpen komen aan bod in 6 modules

 • Introductie Personeelsplanning
 • Arbeids- en rusttijden (ATW/ATB/cao’s): werk- en rusttijden, pauzes en bijzondere diensten 
 • Capaciteitsplanning: arbeidsbehoefte en arbeidscapaciteit op middellange termijn (zie ook de losse training Arbeidstijdenwet en andere regelgeving) 
 • Flexibiliteit 
 • Roosteren 
 • GRIP (Gezond Roosteren en Plannen)
 

Jij ná de opleiding Personeelsplanning

Na deze opleiding maak jij de personeelsplanning meer werkend. Je hebt concrete kennis van het gehele plan- en roosterproces en kent de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Nu je de facetten van personeelsplanning begrijpt, ben jij beter in staat taken uit te voeren in het totaalproces. Je kunt daardoor effectiever werken en vooral met nog meer plezier voldoening uit je werk halen. Ook de wet Je kent nu de relevante wetgeving rondom personeelsplanning (zoals de arbeidstijdenwet) en kunt deze toepassen in de praktijk. Je bent in staat roosters te toetsen aan deze wet- en regelgeving. Je hebt kennis van werktijden en dienstlengten en de benodigde rust per dag, week en meerweekse perioden. Je kent de bijzonder regels rondom nachtdiensten en consignatiediensten.  

Bruto, netto en nog meer

Je begrijpt hoe in een capaciteitsplan werkaanbod en arbeidsbehoefte in kaart worden gebracht. Ook ken je het verschil tussen bruto en netto arbeidscapaciteit en weet je welke vormen van krimp in organisaties optreden. Je kunt de bruto-netto factor berekenen en toepassen.

En dat alles opgeteld…

Nu heb je kennis over verschillende vormen van flexibilisering waarvan een organisatie gebruik kan maken en van welke factoren de keuze voor een specifieke vorm van flexibiliteit afhankelijk is. Je weet waarom goed roosteren van belang is voor het welzijn van medewerkers. Je kent verschillende vormen van zelfroosteren en participerend roosteren. En hoe die bijdragen in de autonomie van medewerkers. Dit alles opgeteld, maakt jouw planning meer werkend!

Duiken in de theorie en toepassen in jouw dagelijkse praktijk

 

Bijeenkomst 1 - De introductie van personeelsplanning

Bijeenkomst  2 - Arbeids- en rusttijden

Ochtend

Ochtend

 • Welkom, jouw leerdoelen & programma van de dag
 • WFM rollen en verantwoordelijkheden
 • De uitdagingen van WFM
 • Schijf van zes
 • Fundamentele stappen van het planproces
 • Welkom & programma van de dag
 • Terugblik vorige dag\huiswerkopdracht
 • Achtergronden
 • Inspectie voor de Arbeid
 • Cao’s: onderlinge verhouding ATW/ATB en de cao’s

Middag

Middag

 • Aansluiting van WFM op de organisatie
 • Roosterbeleid - Roosterproces
 • Discussie en oefeningen
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 • Wat kan, mag en moet?
 • Discussie en oefeningen
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 
   

Bijeenkomst  3 - Capaciteitsplanning

Bijeenkomst  4 - Flexibiliteit

Ochtend

Ochtend

 • Welkom & programma van de dag
 • Terugblik vorige dag(en)\huiswerkopdracht
 • Capaciteitsmanagement
 • Voorspellen arbeidsbehoefte
 • Welkom & programma van de dag
 • Terugblik vorige dagen / huiswerkopdracht
 • Nut en noodzaak van flexibiliteit
 • Vormen van flexibiliteit
 • Realiseren van flexibiliteit

Middag

Middag

 • Voorspellen benodigde arbeidscapaciteit II
 • Capaciteitsvergelijking
 • Discussie en oefeningen
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 • Inrichten van flexibiliteitsproces
 • Flexbingo
 • Randvoorwaarden en kaders
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 
   

Bijeenkomst 5 -  Roosteren

Bijeenkomst 6 - Eindpresentaties, eindtoets en GRIP

Ochtend

Ochtend

 • Welkom & programma van de dag
 • Terugblik vorige dagen/ huiswerkopdracht
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Planspel
 • Planproces
 • Welkom & programma van de dag
 • Portfolio presentaties

Middag

Middag

 • Randvoorwaarden en doelstellingen
 • Gezond roosteren
 • Roostermethodieken
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 • Bespreken uitkomsten eindtoets
 • Time management
 • Prioriteiten stellen
 • Jouw vooraf gestelde leerdoelen en advies vervolg
 • Certificering, fotomoment & evaluatie
 

Goed om te weten!

 • Jouw leervragen staan tijdens onze trainingen centraal. Hierdoor kan het zijn dat we afwijken van het programma.
 • Bij Vlirdens Campus hebben we prettige voorzieningen tot onze beschikking. Fijne plekken om te lunchen en pauzes te houden. We zorgen er altijd voor dat er voldoende tijd is voor rust en even bewegen in het mooie bos dat grenst aan onze Campus.
 

Netwerken, dineren en overnachten

Bij Vlirdens Campus geloven we in blended learning, maar dan nét een tikkeltje anders. Wij blenden inhoudelijke expertise met het sparren met vakgenoten. Die inhoud wordt continue doorontwikkeld door onze trainers. Zij staan met één been in het leslokaal en met het andere in de dagelijkse praktijk als consultant. Jouw doorontwikkeling start al op de avond voor de opleiding. Want wij bieden jou, altijd bij onze meerdaagse trainingen, voor de eerste trainingsdag, een diner, met overnachting en lekker ontbijtje aan. Zo ontstaat het netwerken en de verbinding met elkaar. En zo start jij uitgerust, op tijd én vol inspiratie aan je eerste dag!

Tijdsinvestering en voorbereiding

De studielast van deze opleiding beslaat 6 dagen en een korte online intake. Voor elke bijeenkomst vragen wij van jou een korte voorbereiding, dit doen wij vanuit ons online opleidingsportaal. Daar staat alle informatie over de training, training en jouw support. Daarnaast zie je ook alvast wie je mede-cursisten zijn. Allereerst willen altijd weten wie je bent, wat je achtergrond is én wat je wilt leren, dit inventariseren wij tijdens de online intake. Naast deze vragen kan het zijn dat je voor elke komende training een opdracht gaat uitvoeren. Elke opdracht heeft een relatie tot jouw dagelijkse praktijk en helpt jou om voor de training al in de leerstof te komen. Uiterlijk 2 weken voor dat de training start, hoor je van ons wat de exacte voorbereiding inhoudt.

Permanente Educatie

Kennis doe je niet alleen op, die moet je ook onderhouden. Daarom krijg je na het volgen van deze opleiding gratis toegang tot het WFM Congres, het Teamleider event én toegang tot een inspiratiesessie naar keuze op de Vlirdens Campus. Deelname aan deze training levert je 24 PE punten op!

Certificaat Vakopleiding Personeelsplanning

Aan het einde van je training ontvang je een persoonlijk deelnamecertificaat als je 80% van de lesdagen hebt bijgewoond.
In het kort +

Even in het kort over de opleiding personeelsplanning

Personeelsplanning gaat over optimaliseren van de inzet van personeel met capaciteitsplanning, personeelsplanning, roosteren en sturing op de werkvloer. In de Vakopleiding Personeelsplanning krijg je les in alle onderdelen die in personeelsplanning een rol spelen.  
 

Voor als je verder wilt  

De training bestaat uit de zes modules van elk één dag. Elke module is een mix van theorie, praktijk en intervisie. De perfécte opleiding voor iedereen binnen zich verder in personeelsplanning wil ontwikkelen.   


Theorie samen met de praktijk  

De modules worden verzorgd in zes wekelijkse trainingsdagen. Omdat onze trainers jarenlang ervaring hebben bij veel verschillende organisaties vullen ze de theorie aan met passende praktijkvoorbeelden. Ben je werkzaam als planner in de zorg, dan is er speciaal voor jou de vakopleiding Personeelsplanning. 

Inhoud +

Deze onderwerpen komen aan bod in 6 modules

 • Introductie Personeelsplanning
 • Arbeids- en rusttijden (ATW/ATB/cao’s): werk- en rusttijden, pauzes en bijzondere diensten 
 • Capaciteitsplanning: arbeidsbehoefte en arbeidscapaciteit op middellange termijn (zie ook de losse training Arbeidstijdenwet en andere regelgeving) 
 • Flexibiliteit 
 • Roosteren 
 • GRIP (Gezond Roosteren en Plannen)
 

Resultaat +

Jij ná de opleiding Personeelsplanning

Na deze opleiding maak jij de personeelsplanning meer werkend. Je hebt concrete kennis van het gehele plan- en roosterproces en kent de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Nu je de facetten van personeelsplanning begrijpt, ben jij beter in staat taken uit te voeren in het totaalproces. Je kunt daardoor effectiever werken en vooral met nog meer plezier voldoening uit je werk halen. Ook de wet Je kent nu de relevante wetgeving rondom personeelsplanning (zoals de arbeidstijdenwet) en kunt deze toepassen in de praktijk. Je bent in staat roosters te toetsen aan deze wet- en regelgeving. Je hebt kennis van werktijden en dienstlengten en de benodigde rust per dag, week en meerweekse perioden. Je kent de bijzonder regels rondom nachtdiensten en consignatiediensten.  

Bruto, netto en nog meer

Je begrijpt hoe in een capaciteitsplan werkaanbod en arbeidsbehoefte in kaart worden gebracht. Ook ken je het verschil tussen bruto en netto arbeidscapaciteit en weet je welke vormen van krimp in organisaties optreden. Je kunt de bruto-netto factor berekenen en toepassen.

En dat alles opgeteld…

Nu heb je kennis over verschillende vormen van flexibilisering waarvan een organisatie gebruik kan maken en van welke factoren de keuze voor een specifieke vorm van flexibiliteit afhankelijk is. Je weet waarom goed roosteren van belang is voor het welzijn van medewerkers. Je kent verschillende vormen van zelfroosteren en participerend roosteren. En hoe die bijdragen in de autonomie van medewerkers. Dit alles opgeteld, maakt jouw planning meer werkend!

Programma +

Duiken in de theorie en toepassen in jouw dagelijkse praktijk

 

Bijeenkomst 1 - De introductie van personeelsplanning

Bijeenkomst  2 - Arbeids- en rusttijden

Ochtend

Ochtend

 • Welkom, jouw leerdoelen & programma van de dag
 • WFM rollen en verantwoordelijkheden
 • De uitdagingen van WFM
 • Schijf van zes
 • Fundamentele stappen van het planproces
 • Welkom & programma van de dag
 • Terugblik vorige dag\huiswerkopdracht
 • Achtergronden
 • Inspectie voor de Arbeid
 • Cao’s: onderlinge verhouding ATW/ATB en de cao’s

Middag

Middag

 • Aansluiting van WFM op de organisatie
 • Roosterbeleid - Roosterproces
 • Discussie en oefeningen
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 • Wat kan, mag en moet?
 • Discussie en oefeningen
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 
   

Bijeenkomst  3 - Capaciteitsplanning

Bijeenkomst  4 - Flexibiliteit

Ochtend

Ochtend

 • Welkom & programma van de dag
 • Terugblik vorige dag(en)\huiswerkopdracht
 • Capaciteitsmanagement
 • Voorspellen arbeidsbehoefte
 • Welkom & programma van de dag
 • Terugblik vorige dagen / huiswerkopdracht
 • Nut en noodzaak van flexibiliteit
 • Vormen van flexibiliteit
 • Realiseren van flexibiliteit

Middag

Middag

 • Voorspellen benodigde arbeidscapaciteit II
 • Capaciteitsvergelijking
 • Discussie en oefeningen
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 • Inrichten van flexibiliteitsproces
 • Flexbingo
 • Randvoorwaarden en kaders
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 
   

Bijeenkomst 5 -  Roosteren

Bijeenkomst 6 - Eindpresentaties, eindtoets en GRIP

Ochtend

Ochtend

 • Welkom & programma van de dag
 • Terugblik vorige dagen/ huiswerkopdracht
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Planspel
 • Planproces
 • Welkom & programma van de dag
 • Portfolio presentaties

Middag

Middag

 • Randvoorwaarden en doelstellingen
 • Gezond roosteren
 • Roostermethodieken
 • Reflectie en afronden van de bijeenkomst
 • Bespreken uitkomsten eindtoets
 • Time management
 • Prioriteiten stellen
 • Jouw vooraf gestelde leerdoelen en advies vervolg
 • Certificering, fotomoment & evaluatie
 

Goed om te weten!

 • Jouw leervragen staan tijdens onze trainingen centraal. Hierdoor kan het zijn dat we afwijken van het programma.
 • Bij Vlirdens Campus hebben we prettige voorzieningen tot onze beschikking. Fijne plekken om te lunchen en pauzes te houden. We zorgen er altijd voor dat er voldoende tijd is voor rust en even bewegen in het mooie bos dat grenst aan onze Campus.

Praktisch +

 

Netwerken, dineren en overnachten

Bij Vlirdens Campus geloven we in blended learning, maar dan nét een tikkeltje anders. Wij blenden inhoudelijke expertise met het sparren met vakgenoten. Die inhoud wordt continue doorontwikkeld door onze trainers. Zij staan met één been in het leslokaal en met het andere in de dagelijkse praktijk als consultant. Jouw doorontwikkeling start al op de avond voor de opleiding. Want wij bieden jou, altijd bij onze meerdaagse trainingen, voor de eerste trainingsdag, een diner, met overnachting en lekker ontbijtje aan. Zo ontstaat het netwerken en de verbinding met elkaar. En zo start jij uitgerust, op tijd én vol inspiratie aan je eerste dag!

Tijdsinvestering en voorbereiding

De studielast van deze opleiding beslaat 6 dagen en een korte online intake. Voor elke bijeenkomst vragen wij van jou een korte voorbereiding, dit doen wij vanuit ons online opleidingsportaal. Daar staat alle informatie over de training, training en jouw support. Daarnaast zie je ook alvast wie je mede-cursisten zijn. Allereerst willen altijd weten wie je bent, wat je achtergrond is én wat je wilt leren, dit inventariseren wij tijdens de online intake. Naast deze vragen kan het zijn dat je voor elke komende training een opdracht gaat uitvoeren. Elke opdracht heeft een relatie tot jouw dagelijkse praktijk en helpt jou om voor de training al in de leerstof te komen. Uiterlijk 2 weken voor dat de training start, hoor je van ons wat de exacte voorbereiding inhoudt.

Permanente Educatie

Kennis doe je niet alleen op, die moet je ook onderhouden. Daarom krijg je na het volgen van deze opleiding gratis toegang tot het WFM Congres, het Teamleider event én toegang tot een inspiratiesessie naar keuze op de Vlirdens Campus. Deelname aan deze training levert je 24 PE punten op!

Certificaat Vakopleiding Personeelsplanning

Aan het einde van je training ontvang je een persoonlijk deelnamecertificaat als je 80% van de lesdagen hebt bijgewoond.

Vakopleiding Personeelsplanning Vlirdens Campus https://vlirdenscampus.nl

De arbeidsmarkt vraagt om structurele verandering. Niet door het aannemen van meer mensen of harder werken maar door te zorgen dat de inzet klopt. De opleiding Personeelsplanning leert jou hoe. Door oog te hebben én te houden voor werkplezier van jou en je collega’s. En tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden.

Vakopleiding Personeelsplanning Amersfoortseweg 98, Doorn Vakopleiding-personeelsplanning

Meer weten?

Naar contactformulier