We leven in een tijdperk waarbij iedereen te pas en te onpas online zijn mening geeft. Consumenten zijn mondiger, goed voorbereid, hebben nog hogere verwachtingen en het moet allemaal snel en doeltreffend. Maar hoe kan je aan al deze verwachtingen voldoen? Hoe voer je efficiënt een online gesprek met je klanten? Welke vaardigheden zijn van belang? Deze en andere vragen behandelen we in de webcare training.

Even in het kort over de training Webcare

Deze training is van toegevoegde waarde voor organisaties die hun klanten online helpen om hun vragen, klachten of opmerkingen op te lossen. De afhandeling hiervan vindt grotendeels plaats via verschillende social media kanalen zoals Facebook Messenger, Whatsapp, Twitter en/of Chat: dit is dus webcare. De training is zowel relevant voor organisaties die hun webcare afdeling al op orde hebben, of al een duidelijk beeld hebben hoe dit te implementeren, of nog zoekende zijn naar de juiste inrichting van de afdeling, maar aan de bemensingskant nog met vragen zitten. Vragen die betrekking hebben op de kwaliteit van de medewerkers, of zij in staat zijn klantcommunicatie op een juiste wijze af te handelen via webcare. Voor incompany trajecten adviseren wij daarom dat alle medewerkers voorafgaand aan de training een webcare assessment afnemen waarmee wij een objectief en onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de medewerkers en hun ontwikkelpotentieel kunnen afgeven. Bovendien kunnen wij met de uitkomst van het assessment onze training op maat ontwikkelen zodat we goed inspelen op de trainingsbehoeften van de medewerkers.

Deze onderwerpen komen aan bod

Naast de resultaten van het assessment vragen we de deelnemers ook naar hun persoonlijke leerdoelen, zodat hier tijdens de training op wordt ingespeeld. Uiteraard is dit een voorbeeldprogramma en kunnen de onderwerpen naar wens en behoefte worden aangepast.
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Belang en uitgangspunten van webcare
 • Tone of Voice
 • Goed analyseren / Inspelen op klantbehoeften
 • Gevoelsreflectie
 • Creatief taalgebruik
 • Klik met je klant
 • Hoe geef je je antwoord cadeau?
 • Structuur in je webcaregesprek
 • Kort en krachtig communiceren.
 • Doen! (praktijkgericht oefenen)
Assessment (bij incompany trajecten) Wij hebben een unieke online webcare assessment ontwikkeld dat op elke gewenste locatie en plek gemaakt kan worden. In dit assessment krijgt de medewerker een drietal cases voorgelegd. De medewerker kiest steeds de voor hem of haar meest gepaste reactie. De antwoorden geven uiteindelijk, d.m.v. vooraf opgestelde beoordelingscriteria, inzicht in de webcare competenties van de medewerker. De focus ligt op de competenties: empathie, eigenaarschap en gesprekstechniek. Deze competenties zijn bewezen noodzakelijk om kwalitatieve hoogwaardige en klantgerichte webcare gesprekken af te handelen. Na het assessment heb je:
 • Per medewerker inzichtelijk welke competenties reeds aanwezig zijn en welke competenties ontbreken
 • Duidelijk inzicht per medewerker waar de aandachtspunten liggen
 • Helder omschreven ontwikkelpotentieel per medewerker waarop passende leeractiviteiten op af te stemmen zijn
 • Specifieke concrete verbetermogelijkheden inzichtelijk die direct op te pakken zijn binnen de organisatie
 • Aantoonbare kwaliteit van medewerkers in klantcontact op het gebied van webcare
 • Duidelijkheid over de inzetbaarheid van medewerkers op de diverse contactkanalen vanwege inzicht in kwaliteit en verbeterpotentieel

Jij ná de training Webcare

Je online klantcontact op orde hebben, leidt tot enthousiaste klanten, betere reviews, minder klachten en meer omzet. Coniche maakt het leren van essentiële online klantcontact vaardigheden middels deze interactieve training toegankelijk voor iedereen.

Ruimte voor jouw leervragen

Aan de start inventariseert de trainer welke persoonlijke leerdoelen je hebt en speelt hier tijdens de training op in. Om deze reden tonen we hier geen vast opgesteld programma. We behandelen de punten vanuit het tabblad "Inhoud ". De volgorde waarin we dit aanbieden is afhankelijk van de leervragen die er leven in de groep.

Tijdsinvestering en voorbereiding

De studielast van deze opleiding beslaat 1 dag.  Uiterlijk 2 weken voor dat de training start, hoor je van ons wat de exacte voorbereiding inhoudt.

Certificaat Training Webcare

Na je training ontvang je een deelnamecertificaat per mail.
 
In het kort +

Even in het kort over de training Webcare

Deze training is van toegevoegde waarde voor organisaties die hun klanten online helpen om hun vragen, klachten of opmerkingen op te lossen. De afhandeling hiervan vindt grotendeels plaats via verschillende social media kanalen zoals Facebook Messenger, Whatsapp, Twitter en/of Chat: dit is dus webcare. De training is zowel relevant voor organisaties die hun webcare afdeling al op orde hebben, of al een duidelijk beeld hebben hoe dit te implementeren, of nog zoekende zijn naar de juiste inrichting van de afdeling, maar aan de bemensingskant nog met vragen zitten. Vragen die betrekking hebben op de kwaliteit van de medewerkers, of zij in staat zijn klantcommunicatie op een juiste wijze af te handelen via webcare. Voor incompany trajecten adviseren wij daarom dat alle medewerkers voorafgaand aan de training een webcare assessment afnemen waarmee wij een objectief en onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de medewerkers en hun ontwikkelpotentieel kunnen afgeven. Bovendien kunnen wij met de uitkomst van het assessment onze training op maat ontwikkelen zodat we goed inspelen op de trainingsbehoeften van de medewerkers.

Inhoud +

Deze onderwerpen komen aan bod

Naast de resultaten van het assessment vragen we de deelnemers ook naar hun persoonlijke leerdoelen, zodat hier tijdens de training op wordt ingespeeld. Uiteraard is dit een voorbeeldprogramma en kunnen de onderwerpen naar wens en behoefte worden aangepast.
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Belang en uitgangspunten van webcare
 • Tone of Voice
 • Goed analyseren / Inspelen op klantbehoeften
 • Gevoelsreflectie
 • Creatief taalgebruik
 • Klik met je klant
 • Hoe geef je je antwoord cadeau?
 • Structuur in je webcaregesprek
 • Kort en krachtig communiceren.
 • Doen! (praktijkgericht oefenen)
Assessment (bij incompany trajecten) Wij hebben een unieke online webcare assessment ontwikkeld dat op elke gewenste locatie en plek gemaakt kan worden. In dit assessment krijgt de medewerker een drietal cases voorgelegd. De medewerker kiest steeds de voor hem of haar meest gepaste reactie. De antwoorden geven uiteindelijk, d.m.v. vooraf opgestelde beoordelingscriteria, inzicht in de webcare competenties van de medewerker. De focus ligt op de competenties: empathie, eigenaarschap en gesprekstechniek. Deze competenties zijn bewezen noodzakelijk om kwalitatieve hoogwaardige en klantgerichte webcare gesprekken af te handelen. Na het assessment heb je:
 • Per medewerker inzichtelijk welke competenties reeds aanwezig zijn en welke competenties ontbreken
 • Duidelijk inzicht per medewerker waar de aandachtspunten liggen
 • Helder omschreven ontwikkelpotentieel per medewerker waarop passende leeractiviteiten op af te stemmen zijn
 • Specifieke concrete verbetermogelijkheden inzichtelijk die direct op te pakken zijn binnen de organisatie
 • Aantoonbare kwaliteit van medewerkers in klantcontact op het gebied van webcare
 • Duidelijkheid over de inzetbaarheid van medewerkers op de diverse contactkanalen vanwege inzicht in kwaliteit en verbeterpotentieel

Resultaat +

Jij ná de training Webcare

Je online klantcontact op orde hebben, leidt tot enthousiaste klanten, betere reviews, minder klachten en meer omzet. Coniche maakt het leren van essentiële online klantcontact vaardigheden middels deze interactieve training toegankelijk voor iedereen.

Programma +

Ruimte voor jouw leervragen

Aan de start inventariseert de trainer welke persoonlijke leerdoelen je hebt en speelt hier tijdens de training op in. Om deze reden tonen we hier geen vast opgesteld programma. We behandelen de punten vanuit het tabblad "Inhoud ". De volgorde waarin we dit aanbieden is afhankelijk van de leervragen die er leven in de groep.

Praktisch +

Tijdsinvestering en voorbereiding

De studielast van deze opleiding beslaat 1 dag.  Uiterlijk 2 weken voor dat de training start, hoor je van ons wat de exacte voorbereiding inhoudt.

Certificaat Training Webcare

Na je training ontvang je een deelnamecertificaat per mail.
 

Training Webcare Vlirdens Campus https://vlirdenscampus.nl

Hoe voer je efficiënt een online gesprek met je klanten? Welke vaardigheden zijn van belang? Deze en andere vragen behandelen we in de webcare training.

 

Training Webcare Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Meer weten?

Naar contactformulier